Заголовок сайта
Добавьте интересные подробности о вашей компании. Двойной клик по тексту или вкладка «контент» для редактирования текста.
Naudinga kiekvienam ūkiui
Pažangi ir ekologiška kompanijos "Chrisal" PIP (ang. Probiotic in Progress) gyvybingų probiotikų technologija suteikia maksimalų produktyvumą, užtikrina gyvulių saugumą, ūkio ekologiškumą, ekonominę naudą, sumažina gyvulininkystei skirtų produktų kainą ir pagerina jų kokybę. Taip pat nereikia specialios įrangos, nėra papildomų reikalavimų aptarnaujančiam personalui. Padeda atsisakyti dezenfikantų, stipriai sumažina antibiotikų naudojimą. Iki 90 % panaikina blogus kvapus bei saugo gyvūnų sveikatą.

Фотографии и тексты использованы для демонстрации возможностей шаблона сайта, пожалуйста, не используйте их в коммерческих целях.
Made on
Tilda